Anna Szafranek-Nakonieczna

Abundance of ammonifying bacteria and their activity in selected types of agricultural soils from Lublin region

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 29th Congress of the Polish Society of Soil Science „Soil Resources and Sustainable Development”
Współautorzy: Agnieszka Wolińska, Mieczysław Błaszczyk, Zofia Stępniewska, Andrzej Górski
Miejsce: Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy