Anna Szafranek-Nakonieczna

Transformation of soil organic matter in peat profile under different aeration treatments

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 29th Congress of the Polish Society of Soil Science „Soil Resources and Sustainable Development”,
Współautorzy: Zofia Stępniewska, Andrzej Górski, Artur Banach
Miejsce: Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy