Anna Szafranek-Nakonieczna

Biodiversity of microorganisms in the soil contaminated with petroleum substances

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 6th International Weig Conference of Microbiology
Współautorzy: Agnieszka Wolińska, Agnieszka Kuźniar, Artur Banach, Zofia Stępniewska, Natalia Jastrzębska
Miejsce: Gdańsk