Anna Szafranek-Nakonieczna

Biodiversity of microorganisms in soils contaminated with automobile oil substances

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: 49 Ogolnopolska Konferencka Naukowa
Współautorzy: Agnieszka Wolińska, Artur Banach, Agnieszka Kuźniar, Zofia Stępniewska, Eliza Roguska
Miejsce: Szczecin-Siemczyno