Anna Szafranek-Nakonieczna

Environmental factors influenced on soil microbiological activity

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: The 6th Congress of European Microbiologists
Współautorzy: Agnieszka Wolińska, Urszula Zielenkiewicz, Agnieszka Kuźniar, Mieczysław Błaszczyk, Zofia Stępniewska
Miejsce: Holandia, Maastricht