Anna Szafranek-Nakonieczna

Quantification of soil microbiological activities based on crop type (oat, triticale)

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: The 6th Congress of European Microbiologists
Współautorzy: Agnieszka Wolińska, Urszula Zielenkiewicz, Karolina Tomczyk-Żak, Artur Banach, Mieczysław Błaszczyk, Zofia Stępniewska
Miejsce: Holandia, Maastricht