Anna Szafranek-Nakonieczna

Methanogenic activity and distribution of the Methanomicrobiales in transitional bog and swamp forest peat profiles (Poleski National Park, Poland)

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: The 6th Congress of European Microbiologists
Współautorzy: Anna Pytlak, Zofia Stępniewska
Miejsce: Holandia, Maastricht