Anna Szafranek-Nakonieczna

Wpływ rolniczego użytkowania gleb bielicowych I brunatnych na biomasę mikroorganizmów i zawartość DNA glebowego
[Effect of agricultural usage of Orthic Podzol and Eutric Histosol on microbial biomass and soil DNA content]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ocena gleb użytkowanych rolniczo
Współautorzy: Agnieszka Wolińska, Urszula Zielenkiewicz, Mieczysław Błaszczyk, Zofia Stępniewska, Andrzej Górski
Miejsce: IUNG-Puławy