Anna Szafranek-Nakonieczna

The role of endophytic methanothrops on diminution of methane emission from peat soils

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 20th World Congress of Soil Science
Współautorzy: Zofia Stępniewska, Agnieszka Kuźniar, Weronika Goraj, Danuta Urban, Andrzej Górski
Miejsce: Korea, Jeju