Anna Szafranek-Nakonieczna

Biological properties of agricultural soils from Lublin region

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: XLVIII Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologia a Ochrona Środowiska
Współautorzy: Wolińska A. Zielenkiewicz U. Tomczyk-Żak K. Błaszczyk M.
Miejsce: SGGW, Warszawa