Anna Szafranek-Nakonieczna

Potential of natural peat soils at different decomposition degree to methane biofiltration

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: XLVIII Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologia a Ochrona Środowiska
Współautorzy: Stępniewska Z. Włodarczyk K.
Miejsce: SGGW, Warszawa