Anna Szafranek-Nakonieczna

Wpływ rolniczego użytkowania gleb bielicowych i brunatnych na biomasę mikroorganizmów oraz zawartość DNA glebowego

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ocena gleb użytkowanych rolniczo
Współautorzy: Wolińska A. Zielenkiewicz U. Błaszczyk M. Stępniewska Z. Górski A.
Miejsce: IUNG, Puławy