Anna Szafranek-Nakonieczna

Oxygen availability effect on methane formation in peat soils

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: X Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna ICA 2013
Współautorzy: Zofia Stępniewska
Miejsce: Lublin, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk