Anna Szafranek-Nakonieczna

Wpływ temperatury i poożenia w profilu na potencjalna aktywność metanogeniczną i metanotroficzną gleb torfowych Polesia Lubelskiego
[Influence of temperature and depth in soil profiles on the potential methanogenic and methanotrophic activities of peats from Polesie Lubelskie Region]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Mikroorganizmy – roślina – środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu
Współautorzy: Zofia Stępniewska
Miejsce: Puławy