Anna Szafranek-Nakonieczna

Constructed wetlands for wastewater treatment, wetlands conservation and water recycling

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

Nazwa konferencji: Międzynarodowe warsztaty praktyczne
Miejsce: Kraków, Mogilany