Anna Szafranek-Nakonieczna

Poziom fosforanów w torfach renaturalizowanych
[The level of phosphorus in restored peats]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp w Inżynierii Środowiska
Miejsce: Polańczyk