Anna Szafranek-Nakonieczna

The formation of methane in peat deposits profile

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Eurosoil
Miejsce: Freiburg