Anna Szafranek-Nakonieczna

The influence of redox conditions on methane release from peat soils

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Sustainability – its Impact on Soil Management and Environment
Miejsce: Kiel