Anna Szafranek-Nakonieczna

Effect of temperature and depth on peat soil ability for methane oxidation

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Eurosoil
Miejsce: Wiedeń