Anna Szafranek-Nakonieczna

Wpływ warunków aeracyjnych na formowanie metanu w poszczególnych poziomach profilu torfowego
[Effect of aeration conditions on the formation of methane in the different levels of peat profile]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego
Miejsce: Lublin