Anna Szafranek-Nakonieczna

Optymalizacja procesu produkcji ektoiny
[Optimization of ectoine production process]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCBiR