Anna Szafranek-Nakonieczna

Rozpoznanie potencjału biotechnologicznego metanotrofów
[Recognation of biotechnological potential of the methanotrophs ]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN