Anna Szafranek-Nakonieczna

Wpływ parametrów fizycznych (pF, ODR, Eg, Eh) na aktywność respiracyjną wybranych mineralnych gleb Polski
[Effect of physical parameters (pF, ODR, Eg, Eh) on the respiration activity of selected Polish mineral soils ]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Agrofizyka w inżynierii produkcji i ochronie środowiska
Miejsce: Krasiczyn