Anna Szafranek-Nakonieczna

Aktywność respiracyjna wybranych gleb torfowych Polesia Lubelskiego oraz modyfikujące ją czynniki
[Respiration activity of selected peat soils from Polesie Lubelskie region and modifying factors]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Agrofizyka w inżynierii produkcji i ochronie środowiska
Miejsce: Krasiczyn