Anna Szafranek-Nakonieczna

Potential methanogenic and methanotrophic activity of peat soil from Polesie Lubelskie Region (east Poland)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Agrophysics for Quality of Life
Miejsce: Lublin