Anna Szafranek-Nakonieczna

Methanotrophs responsible for methane oxidation in natural peats from Polesie Lubelskie Region

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Biotechnology - chance and risk
Miejsce: Lublin