Anna Szafranek-Nakonieczna

Methanotrophic activity of the coalbed rocks from Upper Silesian Coal Basin

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 4-ty Międzynarodowy Kongres EUROSOIL 2012 - Nauki o Ziemi dla Dobra Ludzkości i Środowiska
Miejsce: Bari