Anna Szafranek-Nakonieczna

Torf jako naturalny biofiltr CH4 oraz podłoże wydajnie wiążące węgiel
[Peat as a natural biofilter of CH4 and substrate efficiently binding of carbon]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: IX Kongres Inżynierii Środowiska
Miejsce: Lublin