Anna Szafranek-Nakonieczna

Właściwości fizyko-chemiczne gleb torfowych o różnym stopniu rozkładu materii organicznej
[Physico-chemical properties of peat soil at different degree of organic matter decomposition in deep soil profile]

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 4-ty Międzynarodowy Kongres EUROSOIL 2012 - Nauki o Ziemi dla Dobra Ludzkości i Środowiska
Miejsce: Bari, Włochy