Anna Szafranek-Nakonieczna

Wyznaczanie potencjalnej aktywności metanogenicznej i metanotroficznej gleb torfowych na przykładzie torfowiska przejściowego oraz boru bagiennego w transekcie jeziora Moszne (Poleski Park Narodowy)
[Determination of the peat soils methanogenic and methanotrophic potential activity on the example of a transitional bog (Poleski National Park)]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN