Anna Szafranek-Nakonieczna

Wyznaczenie potencjalnej aktywności metanogenicznej i metanotroficznej gleb torfowych na przykładzie torfowiska przejściowego (Poleski Park Narodowy)
[Determination of the potential methanogenic and methanotrophic activity in peat soils on the example of a transition bog (Poleski National Park)]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN