Anna Szafranek-Nakonieczna

Wpływ sposobu użytkowania i warunków hydrologicznych na uruchamianie biogenów i kondycję roślin w obszarach zalewowych Małopolskiego Przełomu Wisły
[The influence of way of land use and hydrological conditions of the mobilizaton of nutrients and plant condition in the floodplains of Middle Gorge of theVistula River]

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW

Nazwa jednostki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego