Anna Szafranek-Nakonieczna

Wykorzystanie materiału torfowego jako wypełnienie biofiltru
[The use of peat as a filling material of biofilter]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne SYMBIOZA
Miejsce: Warszawa