Anna Szafranek-Nakonieczna

CO2 and CH4 emission from Polesie peat soils

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z funduszy UE

Nazwa jednostki: Unia Europejska