Anna Szafranek-Nakonieczna

Biosynthesis and the possibility of using ectoine and hydroxyectoine in health care

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Postępy Mikrobiologii (ISSN: 0079-4252)
Współautorzy: Weronika Goraj, Zofia Stępniewska
Rok wydania: 2019
Tom: 58
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 339-349
Streszczenie: Światowa produkcja L-aminokwasów w dużej mierze opiera się na syntezie mikrobiologicznej. Największa bioprodukcja dotyczy kwasu L-glutaminowego (1,5 mln ton rocznie), oraz L-lizyny (850 tys. ton rocznie). Wśród innych aminokwasów, o wciąż rosną-cym popycie wymienia się ektoinę jak również hydroksyektoinę. Obecnie głównym producentem ektoiny w oparciu o proces biotechno-logiczny, jest niemiecka firma Bitop. Organizmem wykorzystywanym w produkcji ektoiny jest Halomonaselongata wyizolowany z sys-temów wykorzystywanych przy produkcji soli na holenderskiej wyspie Bonaire na Morzu Karaibskim. Produkcja opisana w literaturze, oparta jest na tzw. procesie „milking”. Duże zapotrzebowanie na aminokwasy związane jest z ich właściwościami i potencjalnym zasto-sowaniem. Ektoina jako substancja kosmotropowa posiada właściwości stabilizujące strukturę cząsteczek wody. Tak jak i inne osmo-lity w roztworach wodnych ektoina zwiększa hydratację makromolekuł zapobiegając przed ich denaturacją. Przemysłowe wykorzystanie ektoiny opiera się głównie na możliwości ochrony skóry i łagodzenia jej stanów zapalnych ale dotyczy też innych, szerokich możliwości zastosowania jej w biotechnologii, kosmetologii, medycynie i farmacji.
Słowa kluczowe: ektoina, halofile, Halomonas elongata, hydroksyektoina, metanotrofy
Dostęp WWW: https://www.exeley.com/exeley/journals/advancements_of_microbiology/58/3/pdf/10.21307_PM-2019.58.3.339.pdf
DOI: 10.21307/PM-2019.58.3.339Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Szafranek-Nakonieczna and Weronika Goraj and Zofia Stępniewska",
title = "Biosynthesis and the possibility of using ectoine and hydroxyectoine in health care",
journal = "Postępy Mikrobiologii",
year = "2019",
number = "3",
pages = "339-349"
}

Cytowanie w formacie APA:
Szafranek-Nakonieczna, A. and Weronika Goraj and Zofia Stępniewska(2019). Biosynthesis and the possibility of using ectoine and hydroxyectoine in health care. Postępy Mikrobiologii, 3, 339-349.