Anna Szafranek-Nakonieczna

Potencjalna możliwość wykorzystania metanogenów torfowiskowych w zgazowywaniu materiałów o różnym stopniu uwęglenia
[The potential use of peat methanogens in the gasification of materials at different carbon content]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Zofia Stępniewska, Anna Pytlak
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Energia i środowisko w produkcji, zarządzaniu i logistyce - wybrane problemy
Strony od-do: 93-102