dr Anna Starościc
asystent - Katedra Metodologii Nauk
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.staroscic_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3732-9320