mgr Anna Sochaczewska
Główny specjalista badawczo - techniczny - Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: anna.sochaczewska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2659-8883