mgr Anna Skrabucha-Stępniak

samodzielny referent techniczny

 

Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin

Instytut Nauk Biologicznych

 

Lublin 20-708

ul Konstantynów 1'i'

 

e-mail: anna83@kul.pl

 

tel.: 81 454 56 82

Ostatnia aktualizacja: 12.11.2019 14:35