Anna Sadowska
dr Anna Sadowska
Adiunkt - Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.sadowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4494-7784