dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Dramatu i Teatru
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.podstawka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4681-9770