mgr Anna Pawłowska
kustosz - Biblioteka Instytutu Historii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: anna.pawlowska_anti_spam@kul.pl