dr hab. Anna Palusińska
adiunkt - Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.palusinska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1032-0393