mgr Anna Łukasiewicz
kierownik sekcji - Sekcja Jakości Kształcenia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.lukasiewicz_anti_spam@kul.pl