mgr Anna Lewkowicz
starszy specjalista - Dział Studenckich Spraw Socjalnych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: anna.lewkowicz_anti_spam@kul.pl