Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława Trentowskiego

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym