Specyfika wychowania w szkole katolickiej na podstawie publikacji w tygodniku Gość Niedzielny
[The specificity of a Catholic school education from the publication in the weekly magazine "Gość Niedzielny" ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Konferencja naukowo-oświatowa „Kreowanie tożsamości szkoły katolickiej. Historia – teraźniejszość – przyszłość”
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Pedagogiki KUL Jana Pawła II, Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej