Wychowanie charakteru skuteczną profilaktyką uzależnień
[Character education effective in addicted prevention]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XI Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „Nauczyciel wobec cywilizacji uzależnień i agresji”
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej i Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL Jana Pawła II