Dziedzictwo kulturowe przekazywane pokoleniowo w rodzinach młodzieży studiującej
[Cultural heritage passed from generation to generation in the families of young people studying]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?
Miejsce: Katowice
Nazwa jednostki: Uniwersytet Śląski, Instytut Psychologii, Polskie Towarzystwo Psychologiczne