Sprawozdanie z Międzynarodowej konferencji naukowej "Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju", Lublin 4-6 kwietnia 2011 r.
[International Conference "Pedagogical Multidimensionality of Development", Lublin 4-6 April 2011]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Pedagogiczne (ISSN: 2080-850X)
Rok wydania: 2012
Strony od-do: 139-155